Pauline van de Ven

D E   F A M I L I E   D U M O N T  1


 

 

 
Deel 1 - De man met de hoed

Driedelige roman vervlecht de lotgevallen en karakters van een familie met de opkomst en ondergang van een fabriek over een periode van ruwweg een eeuw.

Als zijn vader werkloos wordt, komt de zorg voor het streng katholieke gezin van zeven kinderen op Michel neer. Hij koestert een droom van een onafhankelijke, vrolijke vrouw die zijn geliefde, kameraad en handelspartner tegelijk zal zijn. Ze moet hem zeven zoons baren, die de onderneming die hij wil oprichten zullen uitbouwen tot een dynastie naar het voorbeeld van de Rothschilds. Hanni is vrolijk, doortastend en zakelijk. Ook zij heeft haar dromen: een gezin met een kind, een meisje, zodat ze er een leven naast kan hebben. En met wie liever dan met die bazige Hollander die binnen en buiten zijn hoed ophoudt?

Uitgeverij Ad.Donker, Rotterdam 2006, 512 pag.